• شماره تماس : 09124315935 – 09104876603
  • آدرس ایمیل : rahimifar.hadi@gmail.com
  • آدرس فروشگاه : سمنان- مهدیشهر- میدان امام رضا- بلوار معلم